документи за развод
документи за развод

Когато един от съпрузите иска да се разведе, а другият не му дава развод, съпругът, който иска прекратяването на брака може да предяви искова молба за развод.

Всеки един от съпрузите може да иска развод, когато според него бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и другият съпруг не е съгласен бракът да се прекрати по взаимно съгласие. Това е т.нар. развод по исков ред.

Делото започва с подаване на искова молба до районния съд от съпруга, който иска да се разведе. В молбата се излагат всички фактите от живота на съпрузите, които са причинили разстройство на брака.

Съпругът, който иска…


Адвокати лоши кредити
Адвокати лоши кредити

Дело срещу фирма за бързи кредити

Взели сте заем от фирма за бързи кредити поради спешна нужда. В един момент не може да плащате вноските. Обаждат Ви се по телефона от фирмата и Ви притесняват като сумите, които дължите стават все по-големи.

Как да осъдим бързите кредити?

Трябва да знаете, че Вие имате и права независимо, че дължите пари. При фирмите за бързи кредити нарушенията често са фрапиращи. Лихвите, таксите и условията при тях често са несправедливи и неравноправни.
Предварително не сте уведомени и за наказателните такси и лихви, които начисляват при просрочие на вноските. Например при заем от 1500 лв. се оказва, че трябва да върнете 3100 лв.

Вашите права…


Как става ликвидация на ЕООД или ООД

Ликвидация на ООД или ЕООД е процес, който отнема време, но понякога се налага по спешност закриване на фирмата, вместо „замразяване на фирма”. Последният термин има съвсем различно значение и е свързан само с подаване на данъчна декларация, че фирмата няма да извършва дейност. Ако се подаде такава декларация в НАП, фирмата остава да си съществува и е вписана в Търговски регистър.

Това решение може да се налага по различни причини, но най-често причината е, че собственика и/или управителя на фирмата, която не извършва дейност, започне нова работа за която има изисквания лицето „да няма участие в търговско дружество”. …


публикуване гфо 2020

Лесно, бързо и онлайн! Спестявате средства (държавната такса е наполовина) и време (не чакате по опашки)
Цена на услугата — 30 лв.Държавна такса — 22 лв.

Как става?

1. Свързвате се с нас. Казвате ни име на фирмата, ЕИК.
2. Изготвяме документите и Ви ги изпращаме по email.
3. Разпечатвате, подписвате, полагате печат.
4. Плащате по банков път и ни изпращате документите.
5. Подаваме документи в Търговски регистър и Ви изпращаме входящ номер.

За консултация тел. 0884074421 или info.kantora@gmail.com


Опитни адвокати за дела срещу Топлофикация София

Проблемът с Топлофикация и потребителите ескалира през последните години. Това се дължи на факта, че потребителите отказаха масово да заплащат дължимите суми към Топлофикация и то не без основание. От друга страна, Топлофикация се възползва от правото си, което й дава закона, и на основание чл. 410 ГПК да потърси дължимите й суми по реда на заповедното производство. И точно тук възникна въпроса: запознати ли са потребителите с правата си и доколко основателни са претенциите им да не заплащат на Топлофикация?

По реда на чл. 410 ГПК съда издава заповед за изпълнение, която се връчва на длъжника. Ако длъжника не…


добър адвокат по дело срещу софийска вода
добър адвокат по дело срещу софийска вода

Към кантората ежедневно се обръщат хора, които имат проблеми и заведени дела с Топлофикация София, Софийска вода, ЧЕЗ, мобилни оператори, частни съдебни изпълнители.

В последно време все по често се обръщат клиенти, които търсят адвокат, защото имат проблеми със Софийска вода.

Ако получите призовка от съда, незабавно се консултирайте с адвокат! На телефон 0884074421 може да насрочите час за консултация и да получите правна помощ!

Хората се оплакват от нереални сметки за вода, начислена висока сметка за вода, отказ от страна на монополиста да смени партидата при неплатени сметки, търсят се неплатени сметки от граждани, които нямат нищо общо със…


арест за наркотици
арест за наркотици

Вчера в адвокатската кантора идва господин Б. Силно притеснен е, защото непълнолетният му син е задържан за притежание на 4 грама марихуана. Спират го полицаи за проверка, проверяват раничката му и го водят в районното. След това се обаждат на бащата да отиде в полицията.
Друг е въпроса на какво правно основание е извършена проверката и спазен ли е закона.

Какво да правите в подобни случаи?

В такива случаи човек се плаши. Имате право да не давате обяснения. Не вярвайте на обещания от страна на полицията от рода на “Кажи си всичко. Така ще е по-добре. Ще има по-леко наказание”…


Много често се случва да има образувано изпълнително дело срещу нас без да сме разбрали. За делото узнаваму едва след като ни запорират банковите сметки и получим уведомление от частен съдебен изпълнител.

За да избегнем това и ако имаме съмнения, че срещу нас има образувано дело при ЧСИ е необходимо да направим справка в публичния регистър на длъжниците при КЧСИ.

Как става това?

Посетете интернете страницата на Камарата на ЧСИ — https://newregistry.bcpea.org. Влезте в страница “Процедура”, а след това в “Издаване на справки, изискани от физически лица, юридически лица и търговци”.

Попълнете искането. Ще получите код / номер на искане/…


Обжалване на акт, наказателно постановление и електронен фиш на КАТ

обжалване на електронен фиш от кат
обжалване на електронен фиш от кат

Съставили са ви акт. Пътният полиций е написал някакви констатации в акта, но вие не сте съгласни с това. Какво да направите? Законът ви дава възможност да напишете възражение по акта на място, в самия документ. Имате и тридневен срок да подадете писмени възражения до КАТ, които трябва да са много добре мотивирани.

Незабавно се консултирайте с адвокат! На телефон 0884074421 може да насрочите час за консултация и да получите правна помощ!

След това КАТ обикновено издават наказателно постановление, което също може да се обжалва пред съда. …

Кантора Йорданов

Адвокатската кантора се намира в гр. София. Може да посетите и сайта ни https://advokatblog.com. За контакт 0884074421 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store