Дела срещу Софийска вода

добър адвокат по дело срещу софийска вода
дела срещу софийска вода

Към кантората ежедневно се обръщат хора, които имат проблеми и заведени дела с Топлофикация София, Софийска вода, ЧЕЗ, мобилни оператори, частни съдебни изпълнители.

В последно време все по често се обръщат клиенти, които търсят адвокат, защото имат проблеми със Софийска вода.

Ако получите призовка от съда, незабавно се консултирайте с адвокат! На телефон 0884074421 може да насрочите час за консултация и да получите правна помощ!

Хората се оплакват от нереални сметки за вода, начислена висока сметка за вода, отказ от страна на монополиста да смени партидата при неплатени сметки, търсят се неплатени сметки от граждани, които нямат нищо общо със Софийска вода, отказ да се отпишат стари сметки по партидата на клиента, които са погасени по давност, начислени нереални сметки в резултат на повреда на общия водомер и т.н.

Напоследък от В и К дружеството са се активизирали и масово завеждат дела за неплатени сметки.

Какво да направите, ако получите съобщение от съда за заведено срещу Вас дело?

Незабавно направете консултация с адвокат. Не се укривайте за да не получите призовката. Това не е във Ваш интерес. По-добре да сте запознати каква сума търси от Вас монополиста и за какъв период. По този начин ще може да организирате защитата си. Неполучаването на призовката и книжата от съда няма да Ви помогне с нищо, но по този начин може да изпуснете срокове. След консултация с адвокат може да се предприемат и изпреварващи действия, с които да защитите правата си.

Първоначално Софийска вода завежда дело срещу длъжника по реда на чл.410 от ГПК — заповедно производство. Съдът издава заповед за изпълнение срещу длъжника. След получаването на заповедта, законът Ви дава право да възразите в двуседмичен срок като подадете възражение в съда. Не се притеснявайте, че в заповедта пише, че сте осъден да заплатите определена парична сума.

Не бързайте да подавате бланкетно възражение преди да сте сте консултирали с адвокат. Друго важно нещо е да не избързвате да подписвате споразумение за разсрочено плащане със Софийска вода, защото по този начин признавате задължението и начислената сметка за вода. По този начин обикновено признавате и стари задължения, които са погасени по давност.

Ако НЕ подадете възражение, заповедта влиза в сила и съда издава изпълнителен лист. Веднага след това кредиторът образува изпълнително дело при частен съдебен изпълнител и Ви се налага запор на заплатата, като Ви се запорира и банковата сметка. Съдия — изпълнителят може да наложи и възбрана на апартамента и колата Ви, ако имате такива.

Всеки казус е индивидуален и трябва много внимателно да се обмисли дали да се подаде възражение или да не се подаде, защото това е свързано и с допълнителни разноски, които трябва да заплатите Вие, ако загубите делото.

Какво следва, ако подадете възражение за недължимост пред съда?

В този случай, се образува исково дело пред съда. Съдът указва на кредитора да заведе дело срещу Вас по исков ред. В това производство вече може пълно да защитите правата си. Ангажираният от Вас адвокат ще Ви разясни подробно правата и какво може да се направи в случая.

Има юридически тънкости, които само опитен адвокат, който води дела срещу Софийска вода може да приложи.

Трябва да се има впредвид, че давността за паричните вземания от Софийска вода се погасяват с тригодишна давност.

Обикновено като се заведе исково дело към исковата молба монополиста прилага само една справка от имотния регистър. Тази справка не може да докаже, че сте собственик на имота. Има случаи при които апартамента е съсобствен, но се търсят пари за неплатена сметка само от единия съсобственик.

Трябва и да се докаже по такъв род дела, че Софийска вода е в договорни отношения срещу лицето срещу което е заведено делото.

Трябва да се докаже, че това лице е собственик на апартамента или къщата и че е потребител на В и К услуга.

Трябва да се докаже, че лицето е потребило реално определено количество вода.

Трябва да се докаже и че потребеното количество вода е правилно изчислено.

Трябва да се докаже, че общия водомер е изправен и минал редовно метрология.

Ако част от начислената сметка е погасена по давност трябва да се направи изрично възражение от длъжника. Съда не се произнася служебно по този въпрос.

Гореизброеното трябва да се докаже от В и К дружеството.

По принцип по тези дела се назначават и две ексертизи — съдебно –счетоводна експертиза и съдебно техническа експертиза. Първоначабно кредиторът заплаща депозита за вещи лица, но ако загубите делото ще трябва Вие да заплатите този разход. Затова потърсете консултация с адвокат и разберете какво е най-добре за Вас да направите.

Има и клиенти, които имат стари задължения за неплатени сметки за вода, но Софийска вода не е завела дело срещу тях. Хората искат да им се приспаднат сметките по давност и да започнат да си плащат текущите сметки, но водоснабдителното дружество отказва.

Какво може да се направи?

В този случай, закона дава възможност на длъжника да заведе дело срещу Софийска вода, да се позове на изтекла давност и със съдебно решение да се установи, че не се дължат определени сметки за вода. След като минете през съд, тези сметки ще бъдат отписани от партидата на длъжника.

При завеждане на такова дело първоначално ще трябва да направите разход за заплащане на държавна такса и адвокатски хонорар, но при спечелване на делото тези пари ще Ви бъдат възстановени от кредитора.

Ако случайно разберете, че има заведено дело срещу Вас без да сте получавали призовка от съда — веднага потърсете адвокат. Възможно е да се открият нарушения и делото да се възобнови.

Друго много важно — ако имате стари задължения погасени по давност, не плащайте на каса. Така извършено плащане на каса винаги погасява най-старото задължение и след това не може да се направи нищо по този въпрос.

Ако получите висока сметка за вода първо се консултирайте с адвокат, който е запознат с дела срещу В и К дружество. Като потребител имате права и не е необходимо да заплащате за услуга, която реално не сте използвали.

Същото важи и за получена висока изравнителна сметка за вода на тримесечие. Проблемите тук могат да бъдат от различен характер — неизряден общ водомер, кражба на вода от съседи, теч във водопровода и др. Но това не е по Ваша вина и не означава, че трябва да плащате за услуга, която не сте потребили. Вие имате права, които може да защитите.

Запишете час за консултация на тел. 0884 07 44 21, адв. Венелин Йорданов, гр. София, ул. “Княз Борис I” № 99

софийска вода,адвокат софийска вода,дела срещу софийска вода,спечелени дела срещу вик,Възражение софийска вода,Софийска вода,Споразумение със софийска вода,Дела срещу вик,Възражение срещу вик,Задължения към софийска вода,Заявление за погасяване по давност вик

--

--

Адвокат Венелин Йорданов

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)