Задържане за марихуана. Какво се случва след това?

арест за наркотици

Какво да правите в подобни случаи?

В такива случаи човек се плаши. Имате право да не давате обяснения. Не вярвайте на обещания от страна на полицията от рода на “Кажи си всичко. Така ще е по-добре. Ще има по-леко наказание”. Целта на полицията е да събере доказателства за вината на задържания.
Имате права. По закона за МВР могат да Ви задържат до 24 ч. След това ще Ви пуснат. Ако имате чисто съдебно минало, нямате полицейски регистрации е още по-добре.

Държането на “трева” е малозначително, но е наказуемо. Самото притежание /съхранение/ на марихуана е престъпление.
В такива случаи се образува и досъдебно производство така, че веднага потърсете адвокат. В зависимост от съответния казус ще се изработи защитна стратегия, която е най-добра за Вас или детето Ви.

Задължително ще ви направят полицейска регистрация. Наказанието може да е обществено порицание за непълнолетните или да се разминете с глоба при съответни предпоставки.

За да е законно претърсването, трябва да се състави протокол и да се подпише от свидетел.

Ако няма съставен по надлежния ред протокол, Вие не подлежите на наказателна отговорност, защото проверката на органите на реда е била незаконосъобразна, следователно и резултатите от проверката са незаконосъобразни.

Задържането Ви без съставяне на протокол означава, че полицаите злоупотребяват с правомощията си.

При задържането имате право на адвокат. Веднага се свържете с такъв. Не давайте обяснения, докато не разговаряте с адвокат. Адвокатът със сигурност ще Ви помогне.

Ако имате нужда от правна помощ, запишете час за консултация на тел. 0884 07 44 21, адв. Венелин Йорданов, гр. София, ул. “Княз Борис I” № 99

--

--

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Адвокат Венелин Йорданов

Адвокат Венелин Йорданов

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)