Как да разбера има ли образувано срещу мен изпълнително дело при чси?

Много често се случва да има образувано изпълнително дело срещу нас без да сме разбрали. За делото узнаваму едва след като ни запорират банковите сметки и получим уведомление от частен съдебен изпълнител.

За да избегнем това и ако имаме съмнения, че срещу нас има образувано дело при ЧСИ е необходимо да направим справка в публичния регистър на длъжниците при КЧСИ.

Как става това?

Посетете интернете страницата на Камарата на ЧСИ — https://newregistry.bcpea.org. Влезте в страница “Процедура”, а след това в “Издаване на справки, изискани от физически лица, юридически лица и търговци”.

Попълнете искането. Ще получите код / номер на искане/. След това в банка по сметка на Камарата на ЧСИ заплащате сума в размер на 18 лв. С платежното нареждане и кода може да направите справка в кантората на всеки един частен съдебен изпълнител и да получите справка. От справката ще разберете има ли образувано срещу Вас изпълнително дела и при кой частен съдебен изпълнител.

След като сте разбрали номера на изпълнителното дело може да посетите кантората на ЧСИ и да направите съответната справка. Не подписвайте нищо в кантората на съдебния изпълнител. Ако Ви е страх да отидете може да ангажирате адвокат. От самото изпълнително дело ще се види дали е изтекла давността. Ако е така, може да заведете дело пред съответния съд и да се позовете на изтекла давност. Все пак това е сложна материя и е препоръчително да се консултирате с адвокат.

Това е банковата сметка на Камарата:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
IBAN: BG98 CECB 9790 1081 0349 01 BIC: CECBBGSF

Основание за плащане: <№ на искане> (Пример: РД32342И).

(Внимание: В основанието за плащане на платежното нареждане посочвате единствено и само генерираният номер на искане! Не можете да платите две искания с едно платежно нареждане! За всеки номер на искане трябва да има отделно плащане!)
Получател: Камара на частните съдебни изпълнители.

Запишете час за консултация на тел. 0884 07 44 21, адв. Венелин Йорданов, гр. София, ул. “Княз Борис I” № 99

--

--

Адвокат Венелин Йорданов

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)