Ликвидация на фирма 2021. Закриване и прекратяване на ЕООД е ООД

Как става ликвидация на ЕООД или ООД

Ликвидация на ООД или ЕООД е процес, който отнема време, но понякога се налага по спешност закриване на фирмата, вместо „замразяване на фирма”. Последният термин има съвсем различно значение и е свързан само с подаване на данъчна декларация, че фирмата няма да извършва дейност. Ако се подаде такава декларация в НАП, фирмата остава да си съществува и е вписана в Търговски регистър.

Това решение може да се налага по различни причини, но най-често причината е, че собственика и/или управителя на фирмата, която не извършва дейност, започне нова работа за която има изисквания лицето „да няма участие в търговско дружество”. Освен ликвидация на фирма има и друг вариант, който е по-бърз — фирмата да бъде прехвърлена на трето лице.

До закриване на фирма може да се стигне и ако съдружник почине и наследниците не желаят да продължат дейността на фирмата

Закриването на фирма отнема минимум седем месеца. Срокът не може да се намали независимо дали фирмата е извършвала дейност или не. Процедурата е много по-сложна от регистрация на фирма.

Процедурата по закриване на фирма без дейност не се различава от тази при фирмите, които са осъществявали дейност.

Разликата е в това, че когато една фирма е имала дейност, тя обикновено има имущество, служители, както и сделки, по които все още може да има вземания или задължения. Освен това, фирмите, които са имали назначени служители трябва да предадат в НОИ разплащателни ведомости и други документи.

Прекратяване на дейност

Процедурата стартира с вземане на решение от собственика при ЕООД или решение на общо събрание на ООД за прекратяване на дейността на фирмата и обявяването й в ликвидация. Избира се и ликвидатор, като обикновено това е управителя на фирмата. Ликвидаторът заверява подписа си пред нотариус.

След това се уведомява НАП за взетото решение и се изисква удостоверение, което се издава в рамките на 60 дни. С полученото удостоверение се входират документи в Търговски регистър и ликвидацията се вписва по партидата на фирмата.

Обявяване на покана до кредиторите

След като се впише ликвидацията се обявява покана до кредиторите в Търговски регистър. Ако фирмата има кредитори те се поканват да предявят претенциите си независимо дали фирмата има задължения. Това е част от процедурата. От вписване на поканата започват да се броят и шестте месеца.

Заличаване на фирмата

Заличаване на фирмата е последният етап. Изисква се удостоверение от НОИ за предадени ведомости. Ако фирмата не е извършвала дейност и е нямала назначени служители нещата се случват бързо. Ако обаче е имало служители трябва да се подадат редица документи в НОИ за да се получи удостоверението.

След като се получи удостоверението от НОИ се изготвят и редица документи — отчет на ликвидатора, решение на общо събрание, начален и краен ликвидационен баланс и др.

Ако фирмата има банкова сметка, тя трябва да се закрие.

Отново се представят окончателни документи в Търговски регистър за заличаване на фирмата.

При всяко представяне на документи в Търговски регистър при Агенция по вписвания се заплаща и държавна такса.

Етапите по закриване на фирма, накратко:

  1. Прекратяване на договорите със служители;
  2. Предаване на документи в НОИ;
  3. Получаване на удостоверение от НОИ;
  4. Уведомяване на НАП за предстоящото заличаване;
  5. Удостоверение от НАП;
  6. Ако има задължения към НАП, трябва да се уредят;
  7. Прекратяване на дейността и покана до кредиторите;
  8. Ако има задължения, те трябва да се уредят;
  9. Разпределение на имуществото и изготвяне на ликвидационни баланси;
  10. Заличаване на ЕООД или ООД

Ако имате необходимост от адвокат на телефон 0884074421 може да насрочите час за консултация и да получите правна помощ!
адв. Венелин Йорданов, гр. София, ул. „Княз Борис I” № 99 или пишете на info.kantora@gmail.com

Originally published at https://advokatblog.com.

--

--

Адвокат Венелин Йорданов

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)