Ликвидация на фирма 2021. Закриване и прекратяване на ЕООД е ООД

Как става ликвидация на ЕООД или ООД

Ликвидация на ООД или ЕООД е процес, който отнема време, но понякога се налага по спешност закриване на фирмата, вместо „замразяване на фирма”. Последният термин има съвсем различно значение и е свързан само с подаване на данъчна декларация, че фирмата няма да извършва дейност. Ако се подаде такава декларация в НАП, фирмата остава да си съществува и е вписана в Търговски регистър.

  1. Предаване на документи в НОИ;
  2. Получаване на удостоверение от НОИ;
  3. Уведомяване на НАП за предстоящото заличаване;
  4. Удостоверение от НАП;
  5. Ако има задължения към НАП, трябва да се уредят;
  6. Прекратяване на дейността и покана до кредиторите;
  7. Ако има задължения, те трябва да се уредят;
  8. Разпределение на имуществото и изготвяне на ликвидационни баланси;
  9. Заличаване на ЕООД или ООД

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)