Регистрация на сдружение в София

Какво e НПО?

Това е юридическо лице с нестопанска цел. Нарича се още неправителствена организация. Учредява се за извършване на нестопанска дейност, а не за правене на бизнес, както е при фирмите. Биват два вида — сдружение и фондация.

Каква е разликата между сдружение в частна и в обществена полза?

НПО в частна полза се регистрира, когато учредителите искат да постигнат някаква нестопанска цел. Изисквянията са по-ниски и разходите са по-малко. НПО в обществена полза се регистрира за по-голям обем от дейности и са налице данъчни облекчения, но се води счетоводство като при фирма, което води до по -голям разход. Всяка година се подава отчет и до Министерство на правосъдието. Има засилен контрол, затова повечето програми за финансиране изискват НПО да е в обществена полза.

За колко дни се регистрира НПО?

2–3 работни дни от подаване на документите.

Каква е цената за регистрация на НПО?

250 лв. + банкови и нотариални такси

Какво да очаквате от нас?

Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на НПО;

Ще Ви консултираме какъв вид Сдружение с нестопанска цел да изберете;

Ще изготвим необходимите документи;

Ще Ви спестим ценно време;

Етикети: регистрация на нпо, регистрация на нпо цена, видове нпо, всичко за нпо, сдружение с нестопанска цел в обществена полза, асоциация нпо, регистрация на сдружение с нестопанска цел, регистрация на асоциация, управител на сдружение с нестопанска цел, регистрация нпо в частна полза, нпо с нестопанска цел, организации с нестопанска цел

--

--

Адвокат Венелин Йорданов

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)